Uuva* |
Valuutta
Tilanne Aktivoi
Esimerkkejä
Lisätietoja

Esimerkkejä


Miten käytän Uuvaa?

Kun tarvitset apua työssäsi, johon liittyy esimerkiksi videon kuvaamista, voit käyttää Uuvaa palkitessasi kuvaajan tekemästään palveluksesta. Kuvaaja voi käyttää Uuvaa tarvitessaan leikkaajaa johonkin omaan projektiinsa ja leikkaaja saattaa käyttää sitä edelleen tarvitessaan muusikkoa VJ keikalleen. Uuvaa käytetään vastalahjana sovitusta palveluksesta ja sen avulla voi pyytää palveluksia myös  tuntemattomilta osaajilta.

Uuvaa voi käyttää myös osoittaessaan kiitollisuutensa hyvästä esityksestä tai yhteisölle tehdystä työstä. Näin käytettynä Uuva on tunnustus palkinto.

Uuvan käyttäminen on kannanotto palkattoman kulttuurityön arvon julkituomiseksi. Sen käytön myötä hämärä palkattoman kulttuurityön kenttä hahmottuu selvemmin ja toivottavasti se mahdollistaa hyvän kiertämisen eri yhteisöjen rajojen yli yhdistäen erityisosaajan eripuolilta Suomea.


Miten palkattoman kulttuurityön arvo lasketaan?

Tämän raa'an esimerkin avulla voi arvioida kuinka arvokasta "ilmaistapahtumaan" kuten punk-keikalle, osallistuminen, järjestäjänä tai esiintyjänä on.

Tapahtuman arvo = Mainostajan menettämä hyöty.

Kun mainos joka maksaa miljoona euroa näytetään televisiossa miljoonan ihmisen katseluaikaan, laskee mainostaja saavansa jokaisen katsojan huomion eurolla. Tämä tarkoittaa, että yhden katsojan menetyksestä aiheutuu mainostajalle yhden euron tappio. Jos sata ihmistä ovat mainoksen ajan (n. 20 sek.) katsomatta televisiota on tappio sata euroa. Kun järjestetään tapahtumaa "parhaaseen TV katselu aikaan" voidaan ajatella, että tapahtuman arvo on yhtä kuin televisio mainostajan menettämä hyöty. Esimerkkitapauksessa, jossa järjestää tapahtuman "parhaana TV katseluaikana" voi tapahtuman arvoksi laskea satoja tuhansia euroja.

Työn arvoa ei luonnollisesti kannata laskea vain kuluttajuuden näkökulmasta. Mutta tämä esimerkki antaa yksinkertaisen mallin, jolla kuka tahansa voi arvioida mille tahansa tapahtumalle suomansa huomion arvoa.

Yritykset käyttävät myös huomattavia summia kehittääkseen työyhteteisönsä toimitiloja vapaammiksi, luovuutta mahdollistaviksi ja luonnollista keskustelua edesauttavaksi. Samankaltaisia luovia tiloja löytyy miltei kaikista, epämääräisistä vallatuista taloista, bändikämpistä ja taiteilijoiden jaetuista työtiloista. Tälläisten epämääräisten vapaiden tilojen ja niiden myötä syntyvien keskustelujen luominen olisi yrityksille tavattoman kallista. Niiden luominen tyhjästä on mahdotonta ja juuri tälläisissä epämääräisissä tiloissa kehitetään kulttuuria. Usein motivoituneella "ilmaistyöllä".

Uuvan näkökulmasta ei ole olemassa ilmaistyötä, sillä työn tuottamat hyödyt välittyvät yhteisölle tavalla tai toisella. Ne tuottavat lisäarvoa kaupungille kiinnostavana ja hyvänä asuinympäristönä jne.

Kuluttaja näkökulman hyödyntämistä käytännössä CarrotMob.
Uuva* |
Valuutta
Tilanne Aktivoi
Esimerkkejä
Lisätietoja