Uuva* |
Valuutta
Tilanne Aktivoi
Esimerkkejä
Lisätietoja

Uuva

Tervetuloa mukaan kokeiluun, joka pyrkii luomaan palkkiojärjestelmän rahallisesti vaikeasti korvattavan kulttuurityön tekijöille.

English: Audio from Pixelache09 alt.econ.cult Seminar. Courtesy of Andrew Gryf Paterson.


Uuva on valuutta, arvopaperi jonka arvo määräytyy sitä vaihtavien henkilöiden välillä. Se pyrkii mahdollistamaan palvelusten vaihdon toisistaan riippumattomien järjestöjen ja toisilleen entuudestaan tuntemattomien kulttuuritoimijoiden välillä. Uuva on uudelleen käytettävä vastalahja joka tekee näkyväksi rahatalouden ulkopuolella toimivat verkostot ja tunnustaa niiden työn arvon. Uuvien käyttäminen on mielenosoittamista. Voit antaa sellaisen palkinnoksi henkilölle jonka tekemää työtä arvostat.

Valuutan nimi tulee sanoista "Uuden työn Valuutta". Uusi työ ymmärretään tässä yhteydessä rahallisesti vaikeasti arvotettavaksi toiminnaksi, joka hyödyttää yhteisöä. Tälläinen toiminta on instituutioiden rahoituksen ulkopuolella toimivien henkilöiden keskuudessa merkittävää, sillä monet vaihtoehtoiset järjestöt, taiteilija verkostot, bändit ja yhteisöt pystyvät toimimaan vain vapaaehtoistyöllä ja palvelusten vaihdolla. Uuvan näkökulmasta kaikki kulttuurielämään vaikuttavat teot nähdään työnä.

Uuva on kehitetty, jotta tätä ilmaistyötä tekevät voisivat hyödyntää alueensa kulttuuriyhteisölle antamansa panostuksen myös muissa yhteyksissä, eri kaupungeissa ja entuudestaan tuntemattomien yhteistyökumppaneiden kanssa. Valuutta on suunnattu vaihtoehtoisen kulttuuritoiminnan parissa uusilla medioilla työskenteleville, esiintyjille, taiteilijoille, muusikoille, järjestäjille, kirjoittajille ja muille.

Valuutta on kokeiluasteella, sillä sen vaikutukset yhteisöihin pitää saada selville ennen kuin sitä aletaan käyttää laajemmin. Uuvan kehittämiseksi tarvitaan  palautetta, esimerkkejä vaihtotapahtumista ja tarinoita se käytöstä. Näiden esimerkkien avulla voidaan varmistua valuutan hyödyllisyydestä sekä selvittää, miten yhteisöllisten palvelusten arvottaminen vaikuttaa  työn mielekkyyteen.

Voit tilata Uuvan postitse lähettämällä postiyhteystietosi sivuston ylläpitäjälle:
  Contact: eero (äät) storijapan.net
Uuva toimitetaan kirjeitse heti tilauksen käsittelyn jälkeen.Uuva* |
Valuutta
Tilanne Aktivoi
Esimerkkejä
Lisätietoja

Päivitetty 12.02.2012
Sivu optimoitu Firefox ja Seamonkey selaimille.